YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

gürcistan vatandaşlığı başvurusuGürcistanlıların ikamet izni

Gürcistanlıların ikamet izni
Gürcistanlıların çalışma izni, Türkiyede Gürcistanlı yabancıların oturum izni, Gürcistan uyruklu yabancıların Türkiyede ikamet izni, Türkiyede yabancıların ikamet izni, Türkiyede Gürcistan uyruklu yabancıların ikamet tezkeresi,
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR
GÜRCİSTAN TÜRKMENİSTAN AZERBAYCAN KAZAKİSTAN SURİYE İRAN IRAK CEZAYİR TUNUS MISIR MOLDOVYA UKRAYNA VB DİĞER UYRUKLU YABANCILARINTÜRKİYEDE 6 AYLIK İKAMET TEZKERESİ ALABİLMELERİ MÜMKÜNDÜR
Yabancıların çalışma izni işlemleri için gerekli belgeler nelerdir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na doğrudan çalışma izni başvurusu yapabilmek için yabancı uyruklu kişinin en az 6 aylık ikamet tezkeresi almaları gerekir; Türkiyede 6 aylık ikamet tezkeresi alabilen yabancılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Çalışma izni için başvuru yapabilirler
TURİSTİK AMAÇLI 6 AYLIK İKAMET TEZKERESİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. Pasaport tercümeli sureti
2. Türkiyede ikamet edeceği adres bilgisi 6 aylık Otel rezervasyonu, noter onaylı kira konturatosu veya Türk vatandaşı yanında kalacak ise konaklama barınmasının karşılayacağı kişinin noterden taahhütname vermesi gerekir
3. Türkiyede kalacağı 6 ay süresince asgari geçimini sağlayacağının belgeleyeceği 3000 $ döviz bozdurma belgesi
4. 4 adet vesikalık fotoğraf
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ İŞ KOLLARI
BAKICI VE EV HİZMETLİSİ ÇALIŞMA İZNİ
TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ
İHRACAT İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ
DENİZCİLİK MADEN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ
EĞİTİM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ
NAKLİYE VE LOJİSTİK HİZMETİNDE ÇALIŞMA İZNİ
ÇEŞİTLİ HİZMETLER SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ
YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Türkiyede yabancıların Çalışma Bakanlığına müracaatlarında en az 6 aylık ikamet tezkerelerinin olması
2- İkamet tezkeresi alamayıp Kendi ülkelerinden başvuru yapacak olan yabancı uyrukluların Türkiye de kaldıkları süre içinde Pasaport vize ihlali yapmamaları gerekir. Türkiyeden vize tarihleri geçtiğinde yurtdışına zamanında çıkmaları gerekir ve vize ihlali varsa ise cezasını yatırmaları gerekir
3- Yurt dışından başvuru yapıldığında ise Çalışma Bakanlığına süresinde evraklar teslim edilmelidir
Yabancıların çalışma izni için gerekli belgeler
- Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
- Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
- Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek Özel Öğretim Kurumları için; Kurum Ruhsatı ve Milli Eğitim Bakanlığı onay yazısı suretleri,
– Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,
- Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.
4- Şirketin yabancı ortaklarına çalışma izni başvurusu halinde şirket ortağının hisse oranı, şirket ödenmiş sermayesinin, şirket cirosunun ve istihdam gücünün yeterli olması gerekir.
5- Şirketlerin dikkat edecekleri hususlar Şirketin neden yabancı personel çalıştırmak istediğinin makul ölçülerde izah edilebilir olması,
6- İhracat departmanlarında çalıştırılacak yabancılar için Şirketin yurt dışı ihracatının yeterli düzeyde olması
7- Turizm sektöründe otel vb tesislerin yeterli derecede yerli istihdam sağlamış olması ve Turizm İşletme Belgesinin olması
8- Evinde yabancı hizmetli çalıştırılacak olacak Ailenin yeterli gelir düzeyinde olması eş çocuk aile bütünlüğünün olması neden yabancı hizmetli çalıştırılacağının mantıklı gerekçesi olmalı
Yabancı çalışma izni işlemlerinde başvuruya ek belgeler
- Yabancı, ortak temsilcisi ya da kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen belge,
- Vatandaşlık Kimlik Belgesi örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti,
- Türk soylu olduğuna ilişkin belge,
- Mesleki eğitim diploma ve sertifika örnekleri,
- Bonservis, referans mektubu, görevlendirme yazısı, kabul yazısı gibi diğer belgeler.
YABANCILARIN ÇALIŞMA VE İKAMET İZNİ DANIŞMANLIK
Ankara Kurumsal Danışmanlık olarak 1987 yılından beridir İstanbul, Ankara ve İzmir ofislerimiz ile yabancıların çalışma izni ve ikamet tezkeresi (oturma izni) işlemlerinde dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz
Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan.

Türkiyede Gürcistanlı yabancıların oturum izni, Gürcistan uyruklu yabancıların ikamet izni, Gürcistanlı yabancıların ikamet izni, Yabancıların çalışma izni, yabancıların ikamet tezkeresi, Gürcistanlı yabancıların çalışma izni, Gürcistan uyruklu yabancıların ikamet tezkeresi, Gürcistan uyruklu yabancıların oturma izni, Gürcistan uyruklu yabancıların Türkiyede ikamet izni, Türkiyede yabancıların ikamet izni, Türkiyede Gürcistan uyruklu yabancıların ikamet tezkeresi, Türkiyede Gürcistan uyruklu yabancıların oturma izni, Gürcistanlı yabancıların çalışma izni, Türkiyede Gürcistanlı yabancıların çalışma izni, Gürcistanlıların oturum izni, Türkiyede Gürcistan uyruklu yabancıların oturma izni, Türkiyede Gürcistanlı yabancıların çalışma izni, Gürcistan uyruklu yabancıların ikamet izni, Gürcistanlı yabancıların ikamet izni, Yabancıların çalışma izni, Gürcistanlı yabancıların çalışması, yabancıların ikamet tezkeresi, Gürcistanlı yabancıların çalışma izni, Gürcistanlıların ev hizmetinde çalışması, Gürcistanlıların ikamet izni, Gürcistan uyruklu yabancıların ikamet tezkeresi, Gürcistanlıların oturma izni, Gürcistan uyruklu yabancıların oturma izni,

gürcistan vatandaşlığı başvurusu

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort Ankara escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort